Kontaktné informácie

Adrián Rudý - RUDYMONT
Agátová 3331/53
075 01 Trebišov, SK

Prevádzka:
Čsl. Armády 1117
075 01 Trebišov, SK

Mobil: +421 905 462 254
Mobil:
+421 907 939 966
Mail: rudymont1@gmail.com

Fakturačné údaje:
IČO: 43 907 016
IČ DPH: SK 107 688 6162

Bankové spojenie:
VÚB Banka
č.ú: SK4302000000002399194554

MAPA - Ak nás neviete nájsť, použite prosím mapu.

Navigovať z adresy:
Powered by Phoca Maps

Ponúkame Vám